Sirkulærindeksen
2022

Dette er Wanda sin halvårlige rapport med statistikk som dekker trender og forbrukeradferd innen sirkulærøkonomien i Norge.

Ved å dele kunnskap om sirkulært forbruk, samt støtte denne fremvoksende økonomien, er Wanda sin ambisjon å forbedre folks hverdagsliv i byene ved å muliggjøre bedre, enklere og mer bærekraftige forbrukervalg i hverdagen. 

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wanda muliggjør bedre flyt mellom folk, tingene deres og sirkulære tjenester – slik at man enkelt kan ta mer bærekraftige valg

Wanda baner vei for sirkulær logistikk. Vi hjelper deg med å ta godt vare på eiendelene dine, slik at du kan ha glede av dem lenger. Med Wanda får du enklere, mer fleksibel og rimeligere tilgang på plass, og vi gjør det enkelt å dele, selge, vedlikeholde eller reparere de tingene du allerede har. Vi bruker logistikk og teknologi til å fjerne barrierene for gjenbruk og merbruk.

+12 000
Utførte logistikkordrer
+68 000
Ting som sirkulerer gjennom Wanda
9.8/10
Kundetilfredshet

Wanda Circular Impact report

Wanda's impact report 2022.
Things which are important to understand about this report will come to this section.
Explaining why this report is made and what is our goal with this.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wanda Circular Impact report

Wanda's impact report 2022.
Things which are important to understand about this report will come to this section.
Explaining why this report is made and what is our goal with this.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Har du kjøpt eller solgt noe brukt iløpet av det siste året?

Ville du i større grad benyttet deg av tjenester for leie og bruktkjøp/salg, dersom transport og logistikk var enklere?

Har du som privatperson leid ut noen av tingene dine i løpet av det siste året?

Kan du tenke deg å tjene penger ved å leie ut tingene dine?

Hva er de viktigste årsakene til at du ikke kan tenke deg å tjene penger ved å leie ut tingene dine? Flere valg mulig

Har du leid noen ting fra en privatperson i løpet av det siste året?

Hadde du leid ting oftere fra andre privatpersoner hvis disse kunne hentes/leveres på døren, f.eks. der du bor?

Hvis du ser bort fra kjøretøy og bygninger, har du som privatperson fått reparert noe du eier det siste året?

Det vil si betalt noen for å fikse ting for deg, f.eks. klær, sko, sykkel.

Hadde du kjøpt service/vedlikehold av flere ting om disse kunne hentes/leveres på døren hjemme?

Slik ble undersøkelsen gjort
Undersøkelsen er utført av Yougov på oppdrag fra Wanda og Circular Norway. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12.-15. august 2022. 1005 personer over hele Norge svarte på undersøkelsen.