Cirkulärrapporten
2022

Wanda har för avsikt att publicera Cirkulärrapporten på halvårsbasis, där den senaste statistiken om Svenskars konsumtionsbeteende och trender på den cirkulära marknaden redovisas.

Genom att bidra med transparens och delad kunskap kring cirkulär konsumtion och stötta den växande cirkulära ekonomin, har Wanda ambitionen att förbättra människors liv i städer genom att möjliggöra bättre, enklare and mer hållbara val i vardagen.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wanda möjliggör ett bättre flöde mellan saker som redan existerar, människor och service – så att du enkelt kan göra mer hållbara val.

Wanda är ett teknik- och logistikföretag som har grundats för att ge människor i städer enklare och mer flexibel tillgång till utrymme, och samtidigt göra det enkelt att använda de saker vi redan har på ett smartare sätt. Företaget hämtar och lämnar hemma hos kunden och använder även sin logistikplattform för att göra det möjligt att både underhålla, reparera och dela kunders saker.

+12 000
Utförda ordrar hos kund
+68 000
Saker som cirkulerar tack vore Wanda
9,8/10
Kundnöjdhet

Wanda Circular Impact report

Wanda's impact report 2022.
Things which are important to understand about this report will come to this section.
Explaining why this report is made and what is our goal with this.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wanda Circular Impact report

Wanda's impact report 2022.
Things which are important to understand about this report will come to this section.
Explaining why this report is made and what is our goal with this.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Har du under det senaste året köpt eller sålt något i andra hand?

I vilken utsträckning skulle du hyra/köp/sälja på andrahandsmarknaden om transport och logistik var enklare?

Har du som privatperson hyrt ut några av dina saker det senaste året på andrahandsmarknaden?

Kan du tänka dig att tjäna pengar genom att hyra ut dina saker på andrahandsmarknaden?

Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att du inte kan tänka dig att tjäna pengar genom att hyra ut dina saker på andrahandsmarknaden?

Har du hyrt några saker från en privatperson det senaste året på andrahandsmarknaden?

Hade du hyrt andra privatpersoners saker oftare om dessa kunde ha hämtats/lämnats direkt vid dörren, t.ex. vid din bostad?

Om du bortser från fordon och byggnader, har du som privatperson låtit någon laga något du äger det senaste året?
D.v.s. betalat någon för att laga saker åt dig, t.ex. kläder, skor, cykel.

Hade du låtit laga fler saker om dessa kunde ha hämtats/lämnats direkt vid dörren, t.ex. vid din bostad?

Så gjordes undersökningen
Undersökningen är gjord av Yougov på uppdrag Wanda Space och Circular Norway. Undersökningen gjordes under perioden 12-15 Augusti 2022. 1005 personer över hela Sverige svarade på enkäten.